Thượng tướng Vũ Hải Sản dự và chủ trì Hội nghị tổng kết Khối doanh nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • Tags:
r2 r4 r5 r6 r8 r9 r7 r8