Quỹ đầu tư 3 tỷ USD GSR Ventures chốt thương vụ rót vốn đầu tiên ở Việt Nam

  • Tags:
r2 r4 r5 r6 r8 r9 r7 r8