Thượng tướng Vũ Hải Sản tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất-hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu"

  • Tags:
r2 r4 r5 r6 r8 r9 r7 r8